1.1

Avís Legal (LSSI), Política d’accés i ús del Portal

U-GROW VENTURE CAPITAL, SL [d’ara endavant U-GROW VENTURE CAPITAL o el prestador], domiciliada al carrer Barcelona, 6 1a, 43500 Tortosa (Tarragona), amb CIF B09683590 i e-mail venture.capital@u-grow.es, com a responsable del lloc web www.t-valley.es , posa a disposició dels usuaris aquest document, pretenent donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)” i, a més, informar a tots els usuaris de les condicions d’ús del lloc web.

CONCEPTE D’USUARI

A través de la web www.t-valley.es, U-GROW VENTURE CAPITAL facilita als usuaris que hi accedeixen diferents serveis i continguts, posats a disposició a través d’aquesta web. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada a www.t-valley.es en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions, doncs el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació d’advertir-ho anticipadament o posar en coneixements dels usuaris aquestes modificacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

La prestació dels serveis per part de U-GROW VENTURE CAPITAL als usuaris del portal web té caràcter gratuït. No obstant això, algun dels serveis ofertats pel prestador a través del portal web estan subjectes a pagament, establert a les condicions generals de contractació. La prestació dels serveis pot exigir subscripció prèvia o registre d’usuari, fet que es realitzarà a través del formulari corresponent. La informació que l’usuari facilita ha de ser veraç i és responsabilitat de l’usuari mantenir-la actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la realitat. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que aquest fet causi al prestador, a tercer, o a ell mateix.

 

Els menors d’edat, per tal d’utilitzar els serveis del portal web, han d’obtenir prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, responsables darrers de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat pels continguts als que accedeixen els menors correspon als seus pares, tutors o representants legals, pel que, si accedeixen a continguts no apropiats, hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, filtres o bloquejos que permetin limitar aquests continguts.

L’usuari accepta no utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers o que puguin danyar o evitar el normal funcionament d’equips informàtics, documents, arxius i/o continguts emmagatzemats pel prestador. L’usuari es compromet, a més, a no transmetre, difondre o passar a disposició de tercers informacions, continguts, documents audiovisuals, software i, en general, qualsevol classe de material que: i) sigui contrari o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normatives vigents; ii) indueixi o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; iii) indueixi o promogui actuacions discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; iv) sigui contrari al dret de l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la imatge a les persones; v) que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; vi) que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES, ENLLAÇOS O “LINKS”

U-GROW VENTURE CAPITAL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” des de la plataforma web. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i U-GROW VENTURE CAPITAL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de www.t-valley.es, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.t-valley.es, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la plataforma web del prestador. No obstant això, en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o bloqueig de continguts quan sigui necessari, ja sigui perquè contravé la legislació o afecta drets de tercers, la moral o l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri existeix contingut que pot ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho notifiqui a l’administrador del lloc web.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

La informació i serveis disponibles a través de la plataforma web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. U-GROW VENTURE CAPITAL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts, de manera que es recomana a l’usuari que revisi periòdicament la informació.

U-GROW VENTURE CAPITAL s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada a la plataforma web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al prestador.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

U-GROW VENTURE CAPITAL no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que faci els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

U-GROW VENTURE CAPITAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir a conseqüència de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats i a disposició dels usuaris en el lloc web.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

  1. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no restrictiu, la programació, edició, estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, dissenys, fotografies, imatges, fitxers, textos, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) són propietat del prestador i estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de U-GROW VENTURE CAPITAL, o, en cas que fos necessari, el prestador disposa de la llicència o autorització expressa per part dels seus autors.
  2. Estan prohibides la reproducció, total o parcial, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de U-GROW VENTURE CAPITAL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de U-GROW VENTURE CAPITAL

  3. Els signes distintius (marques, noms comercials) de www.t-valley.es estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de U-GROW VENTURE CAPITAL

 

XARXES SOCIALS

El projecte T-Valley, propietat de U-GROW VENTURE CAPITAL està present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials corresponents i que són acceptades prèviament pels usuaris.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

U-GROW VENTURE CAPITAL està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Per més informació pot veure la nostra Política de Cookies.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present plataforma web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona